©EKOPRESS
Diplomacie

Diplomacie

(Teorie-praxe-dějiny)

Veselý Zdeněk

3. upravené a aktualizované vydání

Vyšlo: 2018

Provedení: Měkká vazba, A5

Stran: 516

Vydavatel: Vydav. A.Čeněk

ISBN: 978-80-7380-727-6

Kč 550,–

Odkaz koš


Publikace představuje v českém prostředí první komplexní odborně koncipovanou práci zabývající se diplomacií a využívající zejména v oblasti teorie relevantní poznatky a přínosy obsažené v nejnovějších v pracích zahraničních autorů. Kniha je strukturována celkem do dvanácti kapitol postihujících hlavní témata problematiky, jakými jsou pojetí, strukturace a představitelé diplomacie, diplomatické vztahy, ministerstva zahraničních věcí, diplomatické mise, konzuláty, osobnost a postavení diplomata, diplomatická komunikace, diplomatické písemnosti, diplomatický protokol a etiketa, diplomatické jednání a vyjednávání. Autor výklad doložil a doprovodil řadou zajímavých a konkrétních příkladů jak z historie, tak ze současnosti. Oproti předchozím vydáním byly i v tomto již 3. vydání publikace zachovány předchozí struktura a obsah, avšak v textu i v přílohách došlo k dílčím úpravám, zpřesněním, aktualizacím a rozšířením.