©EKOPRESS
Úvod do IT Governance

Úvod do IT Governance

e-kniha


Říhová Zora, kolektiv

1. vydání, eKniha

Vyšlo: 2020/05

Provedení: soubor, pdf

Stran: 166

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2364-4

Kč 210,–

Odkaz koš


Kniha je primárně určena pro studenty oboru informatika, ale i všem, kteří se chtějí seznámit s problematikou IT Governance a s určitými aspekty fungování organizace důležitými pro aplikaci IT Governance. Governance představuje postupy a procesy pro správu a řízení organizací reprezentující zájmy zainteresovaných stran. Je realizována pomocí souboru politik, rámců, pravidel, omezení, procesů, dat, personálního zajištění a nastavení odpovědností tak, aby organizace prováděla činnosti efektivně, transparentně a odpovědně s minimalizací nákladů a rizik. Koncepce řízení ITGovernance již prošla určitým vývojem a nyní zdůrazňuje potřebu důraznějšího propojení řízení IT s řízením byznysu.