©EKOPRESS
Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě

Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě

e-kniha


Procházka David

1. vydání, eKniha

Vyšlo: 2020

Provedení: soubor, pdf

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2360-6

Kč 250,–

Odkaz koš


Kniha představuje hlavní funkce účetnictví a jejich charakteristické znaky, jak je vymezují moderní ekonomické teorie. Odlišnost jednotlivých funkcí účetnictví je způsobena rozličnými důvody poptávky po účetních informacích. Skutečnost, že pro různé účely jsou potřebné odlišné typy informací, má zásadní dopad i na tvorbu účetních předpisů. Na čistě ekonomický přístup navazuje regulační pohled, který zdůrazňuje, že tvorba účetních předpisů je předmětem nátlaku zájmových skupin. Jejich snaha získat z regulace prospěchy ovlivňuje konečnou podobu účetních standardů. Uvedená ekonomicko-politická východiska účetního výkaznictví a jeho regulace jsou základem pro zhodnocení ekonomických dopadů mezinárodní účetní harmonizace prostřednictvím IFRS v Evropě.