©EKOPRESS
Global production networks in Central European Countries

Global production networks in Central European Countries

The case of the Visegrad Group

e-kniha


Vlčková Jana

1. vydání, eKniha

Vyšlo: 2020

Provedení: soubor, pdf

Stran: 188

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2356-9

Kč 248,–

Odkaz koš


This book provides an insight into how the Visegrad countries have become integrated into the global economy by using the global production networks framework. The major exporting industries: the automotive and electronics industry as well as the services are elaborated upon in greater detail. Attention has been paid to the role of foreign capital and how it affects the value creation, control and capture in the context of existing policies, upgrading opportunities and technological challenges.

Tato kniha se zaměřuje na zapojení zemí Visegrádu do světové ekonomiky s využitím konceptu globálních produkčních sítí. V knize jsou podrobněji popsána hlavní exportní odvětví: automobilový a elektronický průmysl a služby. Pozornost je věnována také roli zahraničního kapitálu a jeho vlivu na tvorbu, kontrolu a získávání přidané hodnoty v kontextu existujících politik, možností upgradingu a technologických výzev.

DOI 10.18267/pu.2017.vlc.2197.8