©EKOPRESS
Aktuální otázky v oblasti správy  společností (Corporate Governance)

Aktuální otázky v oblasti správy společností (Corporate Governance)

Kubíček Aleš

1. vydání

Vyšlo: 2020

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 188

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2330-9

Kč 464,–

Odkaz koš


Podstata správy společností (anglicky Corporate Governance) spočívá v rozdělení pravomoci a odpovědnosti v dané organizaci a zabývá se vztahy mezi zainteresovanými stranami v čele s klíčovým vztahem mezi vlastníkem a manažerem. V počátku se disciplína zaobírala pouze společnostmi kótovanými na burze cenných papírů, ale dramatický vývoj posledního desetiletí vedl k prudkému nárůstu zájmu praxe i akademické obce o její další aspekty. Všechny typy organizací si totiž vyžadují specifickou formu správy. Avšak správa společností je interdisciplinární problematikou, a často se tak setkáme se značně protichůdnými názory na řešení daných otázek. Proto tato kniha nabízí čtenáři nejen výklad zaběhlých teoretických přístupů, ale také nastínění nejnovějšího vývoje v řešení aktuálních problémů správy společností.