©EKOPRESS
Příklady z účetnictví státní správy a samosprávy

Příklady z účetnictví státní správy a samosprávy

Svoboda Michal

1. vydání

Vyšlo: 2019

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 86

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2307-1

Kč 112,–

Odkaz koš


Skripta jsou určena primárně studentům bakalářského studijního oboru Účetnictví a oboru Arts Management, kteří již mají znalosti na úrovni základů účetnictví (světový koncept). Mohou však také dobře posloužit studentům jiných ekonomických oborů zaměřených na problematiku veřejného sektoru a veřejné správy. Své uplatnění mohou také najít u účetních v organizacích veřejného sektoru, kteří si chtějí procvičit některé souvislosti a doplnit své zkušenosti i z některých dílčích vybraných oblastí účetnictví tzv. vybraných účetních jednotek. Skripta obsahují desítky kontrolních otázek a diskusních témat, řešených a především neřešených příkladů účtování a účetního vykázání v jednotlivých klíčových oblastech organizací veřejného sektoru, především z oblasti dlouhodobého majetku a jeho odpisování, transferů a vlastních zdrojů. Zařazeny jsou také příklady z oblastí rezerv, opravných položek a zásob. V závěru skript nalezne čtenář ucelenou komplexní případovou studii, na níž je jednak možné zopakovat jednotlivá témata účtování a propojit je s oblastí rozpočtování, rozpočtové skladby a rozpočtového výkaznictví. Jedná se tak o praktickou ukázku problémů, kterými se zabývají účetní a ekonomové organizací veřejného sektoru.