©EKOPRESS
Právo v cestovním ruchu

Právo v cestovním ruchu

Hásová Jiřina, Švarc Zbyněk

1. vydání

Vyšlo: 2017

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 116

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2211-1

Kč 177,–

Odkaz koš


Skriptum Právo v cestovním ruchu se zabývá vybranými otázkami spojenými s právní úpravou cestovního ruchu. Obsahově vychází z faktu, že právo v cestovním ruchu není v systému českého práva samostatným právním odvětvím, ale účelovým souborem právních norem. Proto kromě základních otázek týkajících se vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli, s akcentem na ochranu spotřebitelů, zmiňuje i úpravu obecnější, jakou je úprava pracovněprávních vztahů, hospodářské soutěže a insolvence.