©EKOPRESS
Politická ekonomie globálních nerovnováh

Politická ekonomie globálních nerovnováh

Hnát Pavel

1. vydání

Vyšlo: 2017

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 232

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2023-0

Kč 350,–

Odkaz koš


Cílem publikace je využít teoretické souvislosti nerovnováh platební bilance a komplexní ekonomické krize k zachycení proměny úlohy státu (regulace) v současné globální ekonomice. První kapitola mapuje teoretická východiska celého problému a opírá se o kombinaci mezinárodní politické ekonomie s teorií otevřené ekonomiky. Druhá kapitola se zaměřuje na empirické zmapování a vysvětlení dynamiky současného mezinárodního finančního systému. Zaměřuje se jednak na změněné podmínky globálního finančního systému po rozpadu bretton-woodského měnového systému a rozmachu finanční globalizace, jednak na současnou epizodu nerovnováh běžného účtu platební bilance. Třetí kapitola shrnuje možnosti a limity státu při řešení globálních nerovnováh a chyb v národní hospodářské politice.