©EKOPRESS
International Investing and Market Risk in Practical Examples

International Investing and Market Risk in Practical Examples

Dvořák Michal, kolektiv

1. vydání

Vyšlo: 2018

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 212

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2267-8

Kč 264,–

Odkaz koš


Skripta prezentují vybrané aspekty investování a řízení rizik přístupnou formou, aniž by při tom docházelo k nemístnému zjednodušování. Důraz je kladen na reálná tržní data z českého prostředí z let 2014–2017 a na metody, které se v praxi běžně používají. Je diskutováno oceňování dluhopisů a akcií, měření tržních rizik, úvěrové riziko státních dluhopisů, diverzifikace při mezinárodním investování, prognóza měnových kurzů a měnových krizí a zajišťování měnových rizik pomocí FX forwardů.