©EKOPRESS
Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016

Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016

(podnikatelské subjekty)

Randáková Monika, kolektiv

1. vydání

Vyšlo: 2018

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 270

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2289-0

Kč 202,–

Odkaz koš


Skripta „Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016 (podnikatelské subjekty)“ svou obsahovou náplní představují ucelenou soustavu učiva, jejichž cílem je pochopit účetní informační systém obchodních korporací v České republice. Titul je primárně určen studentům Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří studují kurz Finanční účetnictví II. Vzhledem k obsahu skript je mohou využít i studenti jiných fakult VŠE Praha, studenti jiných vysokých škol s ekonomickým zaměřením nebo i ostatní odborná veřejnost v rámci zopakování či doplnění si znalostí dané problematiky. Titul se skládá z repetitoria znalostí, dále z 11 logicky vzájemně navazujících kapitol a končí vzorovými souvislými příklady. Každá kapitola má z hlediska metodologického uspořádání stejnou strukturu. V úvodu kapitoly je uveden stručný základní teoretický výklad dané problematiky, dále je téma naznačeno jak na schématech účtování, tak na jednotlivých položkách účetních výkazů a poté následují vzorové řešené příklady. Každá kapitola končí příklady k procvičování včetně výsledků řešení, na kterých si studenti ověří, zda danou problematiku pochopili.