©EKOPRESS
Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE

Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE

1. vydání

Horvátová Marie

Vyšlo: 2018

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 96

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2151-0

Kč 216,–

Odkaz koš


Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE představují první ze čtyř dílů pomůcek určených zejména pro studenty VŠE, kteří zvolili ruštinu jako hlavní jazyk a budou se systematicky připravovat ke složení souborné zkoušky, popř. zkoušky na mezinárodní certifikát z ruštiny jako jazyka obchodní komunikace (??????? ???? ???????? ??????? ?1). Pomůcka se skládá za dvou částí. První obsahuje vybrané texty z makro- a mikroekonomie, ve druhé části jsou doplňkové materiály vztahující se k reáliím Ruska. Každá ze šesti základních lekcí je doplněna poznámkami, které upozorňují na gramatické a lexikální jevy charakteristické pro odborný jazyk. Rozmanitá cvičení jsou zaměřena na procvičení nové slovní zásoby, osvojení jevů typických pro odborný styl, nácvik překladu a samostatného vyjadřování k probíraným tématům.