©EKOPRESS
Účetnictví obchodních společností v různých právních formách

Účetnictví obchodních společností v různých právních formách

Müllerová Libuše, Šindelář Michal

1. vydání

Vyšlo: 2019

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 180

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2304-0

Kč 239,–

Odkaz koš


Účetnictví obchodních společností v různých právních formách spojuje pravidla obchodního práva a účetnictví. Zákon o obchodních korporacích rozděluje obchodní společnosti na osobní (veřejná obchodní společnost) a kapitálové (společnost s ručením omezeným a akciová společnost). Obě tyto skupiny obchodních společností mají specifická pravidla hospodaření, která se pak odrážejí i ve specifických účetních transakcích. Jedná se zejména o operace související s výsledkem hospodaření a jeho rozdělováním, u kapitálových společností pak s operacemi s vlastním kapitálem.