©EKOPRESS
Úvod do IT Governance

Úvod do IT Governance

Říhová Zora

Vyšlo: 2018/12

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 166

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2272-2

Kč 317,–

Odkaz koš


Kniha je primárně určena pro studenty oboru informatika, ale i všem, kteří se chtějí seznámit s problematikou IT Governance a s určitými aspekty fungování organizace důležitými pro aplikaci IT Governance. Governance představuje postupy a procesy pro správu a řízení organizací reprezentující zájmy zainteresovaných stran. Je realizována pomocí souboru politik, rámců, pravidel, omezení, procesů, dat, personálního zajištění a nastavení odpovědností tak, aby organizace prováděla činnosti efektivně, transparentně a odpovědně s minimalizací nákladů a rizik. Koncepce řízení ITGovernance již prošla určitým vývojem a nyní zdůrazňuje potřebu důraznějšího propojení řízení IT s řízením byznysu.