©EKOPRESS
Úvod do statistiky

Úvod do statistiky

Řezanková Hana, Löster Tomáš, Šulc Zdeněk

2. přepracované vydání

Vyšlo: 2019/01

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 128

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2301-9

Kč 162,–

Odkaz koš


Obsahem učebního textu jsou statistické metody určené pro popisnou analýzu dat. Zahrnuta je též problematika pořizování a přípravy dat, zejména z hlediska dotazníkových šetření. Probrána je postupně jednorozměrná analýza různých typů proměnných, principy zkoumání vztahů mezi dvěma proměnnými, základní analýza časových řad, porovnání hodnot ukazatelů pomocí indexů a diferencí, včetně indexu spotřebitelských cen, a jsou naznačeny principy vybraných metod vícerozměrné statistické analýzy.

Jazyk publikace angličtina