©EKOPRESS
Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení

Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení

Králová Alena, Berková Kateřina, Fišerová Marie

3. rozšířené vydání

Vyšlo: 2018

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 126

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2275-3

Kč 193,–

Odkaz koš


Pomůcka je určena pro studenty, kteří chtějí získat přehled o hlavních aspektech administrativy a informační podpoře ekonomických procesů. Umožňuje seznámení se s chodem podniku prostřednictvím vybraných příkladů a dokumentů, které se v podnikatelské praxi nejčastěji vyskytují, vede k hodnocení informací, popř. dále ke zpracování v souladu s legislativními požadavky a vnitřními směrnicemi. Na začátku každé kapitoly jsou zařazeny otázky a schémata k teorii, které jsou dále rozvíjeny formou příkladů či případových studiích řešených v malých a středních firmách. Na základě toho se studenti seznámí, jakým způsobem firmu založit, jakým způsobem vznikají a vytvářejí se prvotní data v operativním řízení podnikatelského procesu, a jak se uvedená data transformují do podoby agregovaných informací, které se dále využívají v taktickém a strategickém řízení. Uvedené informace jsou nezbytné pro přípravu účetní závěrky a zpracování statistických výkazů.