©EKOPRESS
ACTA OECONOMICA PRAGENSIA 17/3

ACTA OECONOMICA PRAGENSIA 17/3

Kolektiv autorů

Vyšlo: 2017

Provedení: Měkká vazba, B5

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 0572-3043

Kč 75,–

Odkaz koš


Acta Oeconomica Pragensia je vědecký recenzovaný časopis orientovaný na publikování výsledků aplikovaného ekonomického výzkumu. Vychází čtyřikrát ročně.

Obsahuje recenzované stati aplikující jak kvalitativní, tak kvantitativní metody zkoumání, včetně příspěvků demonstrujících možnosti využití exaktních metod pro podporu rozhodování různých ekonomických subjektů. V dalších rubrikách jsou publikována vědecká odborná sdělení, informace z konferencí a vědeckých setkání a recenze odborných publikací.