©EKOPRESS
Kvantitativní řízení portfolia aktiv

Kvantitativní řízení portfolia aktiv

(vybrané problémy)

Stádník Bohumil

1. vydání

Vyšlo: 2018/08

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 222

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2258-6

Kč 448,–

Odkaz koš


V publikaci se zabýváme správou portfolia cenných papírů a s tím související problematikou predikce vývoje tržní ceny (dále jen ceny) u likvidních investičních instrumentů, a to jednak z pohledu jednoduchých modelů, jako je teorie náhodné procházky, teorie efektivních trhů, a dále z pohledu modelů sofistikovanějších, ke kterým patří zejména modely se závislou volatilitou, případně modely se závislostmi ve směru cenového vývoje. Publikace obsahuje i autorův návrh komplexního modelu finančního trhu. Značná pozornost je kladena na posouzení možnosti predikce studiem odchylek od normality v distribuci ceny/výnosů na různých časových bázích. U jednotlivých instrumentů se zabýváme deterministickou i náhodnou složkou vývoje ceny, přičemž větší prostor je věnován dluhopisům jakožto významnému finančnímu nástroji v portfoliích bank i pojišťoven. I bez ohledu na jejich diskutabilní úspěšnost popisujeme nejrůznější metody, které se běžně používají v rámci krátkodobých, denních i dlouhodobých investičních horizontů. Podrobněji rozebíráme momentové a úrovňové obchodování, Fourierovu analýzu, případně statistickou arbitráž – obchodování párů, a to v prostředí rozvíjejícího se elektronického a s tím úzce spojeného algoritmického obchodování.