©EKOPRESS
Soubor úloh pro cvičení z Manažerské ekonomiky

Soubor úloh pro cvičení z Manažerské ekonomiky

Jánský Jaroslav, kolektiv

1. vydání

Vyšlo: 2018

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 66

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2270-8

Kč 113,–

Odkaz koš


Skripta pokrývají témata účetních výkazů, řízení oběžného majetku, investičního rozhodování, finančních investic a finanční analýzy. Příkladem lze uvést úkoly na sestavení účetních výkazů či plánových výkazů, úlohy procvičující globální a analytický přístup k řízení pracovního kapitálu, úlohy zhodnocení ekonomické efektivnosti investice či způsobu jejího financování, úlohy finančních investic a zohlednění rizika, úlohy zaměřené na využití nástrojů finanční analýzy. Představená témata jsou uvedena krátkým teoretickým vstupem, který čtenářům umožní základní orientaci v dané oblasti a následné řešení předložených úloh. Úlohy jsou neřešené, avšak většina z nich je doplněna o výsledky pro kontrolu správnosti řešení. Některé úlohy jsou také doplněny příslušnými tabulkami, které tak naznačují samotný postup řešení úlohy.