©EKOPRESS
Auditing

Auditing

Müllerová Libuše, Králíček Vladimír

2. přepracované vydání

Vyšlo: 2018/05

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 460

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2233-3

Kč 498,–

Odkaz koš


Cílem druhého aktualizovaného a rozšířeného vydání této učebnice je poskytnout studentům, informace o auditorské profesi. Dozví se, jak je auditorská profese regulovaná, jak při ověřování účetních závěrek postupovat, a z jakého důvodu je důležitá nezávislost auditora. Mezinárodní auditorské standardy a Etický kodex jsou normy vydávané Výborem pro mezinárodní standardy (IFAC), které jsou auditoři povinni respektovat. Součástí publikace jsou přílohy, které se při auditu používají, včetně seznamu mezinárodních auditorských standardů.