©EKOPRESS
Jak na případové studie – Stručný průvodce k výuce pomocí PS, psaní PS

Jak na případové studie – Stručný průvodce k výuce pomocí PS, psaní PS

e-kniha


Lorenc Miroslav

e-kniha PDF

Vyšlo: 2014

Provedení: soubor, pdf

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2017-9

Kč 60,–

Odkaz koš


Případové studie jsou velmi často používanou metodou interaktivní výuky na prestižních amerických business schools a jsou využívány i v podmínkách českého vysokého školství. Případovou studii lze zjednodušeně definovat jako popis reálné situace, která nutí její účastníky učinit rozhodnutí, přijmout výzvu, využít příležitost, vyřešit problém nebo čelit hrozbě. Tento průvodce vychází ze zkušeností autorů i z jejich pokusů o výuku na základě případových studií.