©EKOPRESS
Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933–1939

Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933–1939

e-kniha


Johnson Zdenka

e-kniha PDF

Vyšlo: 2017

Provedení: soubor

Stran:

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2221-0

Kč 519,–

Odkaz koš


   Obsah a úvod | Ukázka z knihy | Adobe Reader

Odborná publikace představuje analýzu, zhodnocení a komparaci vybraných oblastí hospodářské politiky Spojených států amerických a Německa mezi lety 1933–1939 s kontextuálním přesahem do období 20. let, Velké hospodářské krize a druhé světové války. Na základě důkladné analýzy určených cílů, nástrojů a zamýšlených i nezamýšlených dopadů jejich fiskálních politik, měnových politik a zahraničně-obchodních politik lze konstatovat, že i hospodářské politiky Spojených států amerických a Německa byly do značné míry překvapivě podobné.