©EKOPRESS
Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu

Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu

v letech 1939-1941

e-kniha


Fabiánková Klára

e-kniha PDF

Vyšlo: 2017

Provedení: soubor, pdf

Stran: 164

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2224-1

Kč 274,–

Odkaz koš