©EKOPRESS
International Business Operations

International Business Operations

Sato Alexej, Halík Jaroslav, Hinčica Vít

Vyšlo: 2017

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 168

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2205-0

Kč 284,–

Odkaz koš


The book provides a compact overview on different operations used in international trading. It is useful not only for those who have little experience with international trading, but also for those who want to extend, compare or enhance their knowledge. In the publication, special attention is paid to trading in the European Union. The book is enriched with several realistic case studies that can be used in class.

Kniha poskytuje kompaktní přehled různých operací využívaných v mezinárodním obchodování. Je užitečná nejen pro ty, kteří nemají s mezinárodním obchodováním velké zkušenosti, ale i pro ty, kteří si chtějí rozšířit, porovnat nebo aktualizovat své znalosti. V publikaci je zvláštní pozornost věnována obchodování v Evropské unii. Kniha je dále obohacena o několik realitu simulujících případových studií, které mohou být využívány na hodinách. (jazyk textu - angličtina)