©EKOPRESS
Účetnictví I – Sbírka příkladů

Účetnictví I – Sbírka příkladů

Bokšová Jiřina

1. dotisk 2. přepracovaného vydání

Vyšlo: 2017/10

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 218

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2228-9

Kč 195,–

Odkaz koš


Cílem skript je poskytnutí řady příkladů k procvičování problematiky, která je obsahem základního kursu účetnictví. Tematicky jsou skripta rozdělena do dvou částí. V samostatných kapitolách je věnována pozornost sestavení výkazu zisku a ztrát, jednotlivým účetním agendám, např. dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, zásobám, pohledávkám a závazkům apod.