©EKOPRESS
Závěrečné testy z Účetnictví I

Závěrečné testy z Účetnictví I

Roubíčková Jaroslava

Vyšlo: 2017/10

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 148

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2222-7

Kč 159,–

Odkaz koš


Cílem publikace je seznámit studenty s formou, strukturou a nároky zadání zkouškových testů u celoškolsky povinného kurzu Účetnictví I. Jedná se o nároky odpovídající úrovni požadovaných znalostí ze základního celoškolsky povinného kurzu, vyučovaného na VŠE. Forma publikace je sborník multiple choice testů, které byly prověřeny v nedávných semestrech.

Obsahem závěrečného testu je problematika celého kurzu – a to zejména látka probíraná na přednáškách, na cvičení, obsažená v případových studiích a v základní (tj. povinné) literatuře.

Těžiště sbírky leží v komplexních příkladech s navazujícími otázkami a s uvedením správných odpovědí.

Studenti si procvičí „techniku“ testu. Jednotlivé příklady precizují požadavky na znalosti z absolvovaného kurzu. Z obsahového zadání příkladu by měl být student schopen odpovědět správně na zadané otázky, které promítají vliv jednotlivých transakcí vyplývajících ze zadání a váží se k účetní závěrce, k jednotlivým položkám účetních výkazů.