©EKOPRESS
VYBRANÉ KAPITOLY Z TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI A MATEMATICKÉ STATISTIKY

VYBRANÉ KAPITOLY Z TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI A MATEMATICKÉ STATISTIKY

Malá Ivana

Vyšlo: 2017/10

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 230

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2184-8

Kč 407,–

Odkaz koš


Kniha je základním učebním textem pro povinný předmět Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 2. Výklad teorie je doplněn o příklady, postupy výpočtů, ilustrace a simulace v programech Excel a R a má sloužit jako komplexní pomůcka pro studenty oboru Statistika na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky a umožnit jim jednak studium teoretických problémů, jednak osvojení základů práce s programem R, ve kterém jsou na katedře vedeny další odborné předměty. Kniha obsahuje témata z teorie pravděpodobnosti propojená s matematickou statistikou, tedy studium pojmů z teorie pravděpodobnosti je doplněno příklady, výběry a odpovídajícími úsudky na základě dat. Část knihy je věnována klasickým parametrickým metodám, část uspořádanému vektoru, jeho rozdělení a základům neparametrických metod.