©EKOPRESS
Úvod Do Filosofie, Vybrané texty

Úvod Do Filosofie, Vybrané texty

Vlček Miroslav

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024515380

Kč 145,–

Odkaz koš


Skriptum Úvod do filosofie přibližuje formou komentované čítanky rozhodující mezníky západní filosofické tradice s ohledem na noeticko – metodologické aspekty filosofie. V učebnici najdeme výňatky ze základních děl autorů, kteří výrazně zasáhli do vývoje uvedené problematiky počínaje zakladateli klasického filosofování, jimiž jsou Platón a Aristotelés, a konče rozhodujícími mysliteli dané problematiky ve 20.stol. jako Husserl, Wittgenstein či Carnap.