©EKOPRESS
Vybrané texty z pol.  filosofie 1. díl – Koment. čítanka z filosofie

Vybrané texty z pol. filosofie 1. díl – Koment. čítanka z filosofie

Vlček Miroslav, Vacura Miroslav

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024513850

Kč 124,–

Odkaz koš


Publikace,určená pro kurz Úvod do filosofie, jest první částí šířeji koncipovaného přehledu rozhodujících představitelů, resp. ukázek z jejich děl, reprezentující důležité filosofické téma tradičně označované „filosofie společnosti a dějin“, nověji pak mj. politické filosofie.