©EKOPRESS
Ekonomická žurnalistika

Ekonomická žurnalistika

Křítková Soňa, Koudelková Petra

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024521299

Kč 226,–

Odkaz koš


Publikace je zaměřena na dva specifické vědní obory, a to ekonomii a žurnalistiku. Text je rozdělen do pěti ucelených a na sebe navazujících kapitol. Od základních pojmů přes historický vývoj jednotlivých typů médií až do soudobé situace mediálním světě. Cílem těchto skript je zprostředkovat studentům všeobecný vhled do problematiky, exkurz do fungování mediální firmy a popis národního mediálního prostředí. Čtenáři se seznámí se současnou regulací médií v České republice, s globálním pohledem na celou problematiku, rozšíří si znalosti o fungování mediálních firem. Dále se dozví o marketingových nástrojích, které mediální firmy používají k dosažení svých cílů. Jak funguje segmentace trhu a také souvislosti s tím spojené, jako například mapování konkurence. V publikaci jsou také přiblíženy nástroje jako je reklama, PR, direct marketing, Guerilla marketing tak, aby čtenář vnímal jejich důležitost a uměl v praxi pracovat nejen s pojmy, ale také s podstatou, která se za nimi skrývá.