©EKOPRESS
Eseje ekonomické a ekonomii blízké

Eseje ekonomické a ekonomii blízké

Ježek Tomáš

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024520576

Kč 242,–

Odkaz koš


Eseje jsou psány v posledních asi patnácti letech, některé se však týkají událostí a období starších. Eseje jsou rozděleny do čtyř kapitol:

1. Evropská unie a eurozóna
2. Politická ekonomie, politika a osoby
3. Historie transformace
4. Finanční trh, regulace a dozor

Zejména texty 3. a 4. kapitoly vycházejí z autorovy osobní zkušenosti a osobní účasti na hospodářskopolitických procesech, které se v díle popisují a komentují. Motivem k jejich napsání byla autorova zkušenost examinátora u státních bakalářských a magisterských zkoušek, kdy studenti narození v 80. a 90. letech měli jen povrchní znalosti o hospodářskopolitickém dění zejména 90. let.