©EKOPRESS
Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992

Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992

Jakubec Ivan, Emertová Marcela, Szobi Pavel, Šternberk Jan

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024514505

Kč 186,–

Odkaz koš


Skripta jsou určena studentům všech fakult VŠE v Praze a studentům dalších vysokých škol se zaměřením na hospodářské dějiny. Zachycují přehlednou a srozumitelnou formou hospodářský vývoj českých zemí od poloviny 19. století do rozpadu československé federace v roce 1992. Skripta tak zahrnují období jednak rozvoje industrializace, období formování československé ekonomiky, období protektorátu, krátkého období obnovy tržního hospodářství, vystřídaného zavedením sovětského hospodářského modelu a končí zahájenou hospodářskou transformací po listopadu 1989. Ačkoliv se jedná o učební text, autoři se pokusili nastínit i nové výklady a hodnocení tak, aby se studenti seznámili s nejnovějšími výsledky bádání českých i zahraničních badatelů. Autorský kolektiv se pokusil zcela nově o koncipování výkladu hospodářských dějin českých zemí, a to s důrazem na základní sektory ekonomiky - primární, sekundární a terciérní sféru.