©EKOPRESS
Kvantitativní management

Kvantitativní management

Pelikán Jan, Chýna Vladislav

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024518305

Kč 240,–

Odkaz koš


Učební text obsahuje kvantitativní metody na podporu rozhodování při řízení ekonomických subjektů. Jde o metody založené na matematickém modelování a řešení modelů matematickými metodami s podporou odpovídajícího software. V textu je podán široký přehled nejužívanějších metod a modelů popsaných populárně s řadou příkladů a případových studií, které mohou být inspirací pro potenciální uživatele těchto nástrojů.