©EKOPRESS
Řízení projektů

Řízení projektů

Fiala Petr

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024520612

Kč 220,–

Odkaz koš


Skripta jsou určena jako základní učební pomůcka pro kurz Řízení projektů a jsou věnována základním přístupům a nástrojům pro řízení projektů. Skripta mají pět části, které se věnují zejména kvantitativním aspektům řízení projektů. V první části skript jsou shrnuty základy řízení projektů, základní pojmy, historický vývoj řízení projektů, základní fáze a organizační struktury a základy týmového řešení problémů. Druhá část skript podává přehled základních pojmů teorie grafů a přehled základních úloh na grafech a jejich řešení. Třetí část je věnována síťové analýze projektů. Čtvrtá část pojednává o sítích projektů, definovaných jako množina relativně autonomních projektů, které jsou těsněji či volněji spojeny. Obsahem závěrečné části jsou základní možnosti a funkce programového systému Microsoft Project.