©EKOPRESS
Upravlenie personalom organizacii

Upravlenie personalom organizacii

Šikýř Martin, Němec Otakar

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024519333

Kč 184,–

Odkaz koš


Učební text seznamuje s osvědčenými zásadami a postupy personálního řízení v moderní organizaci, objasňuje klíčovou roli personálního řízení při dosahování strategických cílů organizace a představuje základní personálních činností, které ovlivňují konkurenceschopnost organizace v globální ekonomice. Studenti specializace si osvojí znalosti a dovednosti důležité pro úspěšný výkon práce manažera, především z oblasti organizace personálního řízení, vytváření a analýzy pracovních míst, personálního plánování, obsazování volných pracovních míst, řízení pracovního výkonu, hodnocení, odměňování a vzdělávání pracovníků, vytváření pracovních podmínek a motivace pracovníků.