©EKOPRESS
Statistické metody v managementu kvality, environmentu a bezpečnosti

Statistické metody v managementu kvality, environmentu a bezpečnosti

Hůlová Marie, Jarošová Eva

Vyšlo: 2007

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024517483

Kč 146,–

Odkaz koš


Tento učební text je zpracován pro posluchače vedlejší specializace Management kvality, environmentu a bezpečnosti, předmět Metody a techniky v managementu kvality 1. Je zaměřen na metody, které jsou dnes považovány za standardní výbavu pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti. Jsou pomůckou pro pochopení principu těchto metod, předpokladů využití a interpretace výsledků. Metody jsou uváděny od jednodušších k náročnějším. Jedná se o:

• statistickou regulaci procesů, soubor metod a technik používaný pro ovládnutí a zlepšování procesů velmi významných z hlediska uspokojení požadavků zákazníka. Aplikace metody vede k odhalování neshod, prevenci neshod i zlepšování kvality.
• statistické přejímky – používají se tam, kde je třeba provést výběrovou kontrolu, tedy kontrolu pouze části dávky a na základě jejího výsledku rozhodnout o přijetí nebo zamítnutí celé dávky, souboru. Poskytují informaci o kvalitě souboru, předloženého ke kontrole a tím zprostředkovaně i o způsobilosti dodavatele.
• navrhování pokusů, metodu vhodnou pro použití v situaci, kdy management předpokládá, že lepší kombinace vstupů povede ke zlepšení procesu
• analýzu bezporuchovosti (spolehlivosti), jejíž aplikace umožní například optimalizovat termíny údržby, záruční lhůtu a podobně.

Vzhledem k tomu, že všichni posluchači absolvovali v rámci bakalářského studia základy statistiky, předpokládá se znalost základních pojmů typu normální rozdělení, rozpětí, medián a podobně – tyto pojmy budou zopakovány a procvičeny pouze v rámci přímé výuky.