©EKOPRESS
P&L Food Retail

P&L Food Retail

Fuchs Jan

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024521305

Kč 191,–

Odkaz koš


Publikace umožňuje detailní pohled na fungování moderní retailové společnosti. Konkrétně jsou popsány jednotlivé procesy. Ke každé položce managerské P&L (profit & loss) autor vysvětluje její význam a zároveň se věnuje danému tématu z procesního hlediska chodu obchodního řetězce. Čtenář má tak možnost získat detailní znalosti ze zákulisí obchodu a pozná, že provoz maloobchodu je podstatně složitější, než si při návštěvě maloobchodní jednotky dokázal představit. Má možnost získat také informace pomocí jakých nástrojů a ukazatelů je obchodní řetězec řízen. Forma P & L je odlišná oproti neobchodním společnostem hlavně v části věnující se zboží. Témata jako obrat, marže, odpisy, inventury patří k managerským prioritám. Publikace se věnuje nejen provozu maloobchodních řetězců, ale popisuje i postupy při zvažování expanze na nové trhy. Zdokumentovány jsou zde parametry, které mezinárodní retailové společnosti používají při rozhodování, zda budou realizovat expanzi, jaké maloobchodní jednotky budou budovány, za jakých předpokladů je možné dosáhnout rentability a jaké zázemí včetně logistických center bude zapotřebí. Publikace je doplněna o základní slovník anglicko-českých retailových pojmů.