©EKOPRESS
Základy veřejného práva

Základy veřejného práva

Chvátalová Iva, Marková Hana, Žák Květoslav

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024519364

Kč 101,–

Odkaz koš


Třetí vydání skript je určené především pro studenty kurzu „Základy veřejného práva“, ale také pro další zájemce o tuto tématiku. Zaměřuje se na vybraná odvětví veřejného práva, a to na správní právo, finanční právo a z trestního práva hmotného na obecnou část a vybrané trestné činy proti majetku a trestné činy hospodářské, jejichž znalost se vyžaduje u zkoušky. V období od druhého vydání, tedy od roku 2008, byly přijaty novely řady právních předpisů, např. správního řádu, soudního řádu správního, přestupkového zákona, trestního řádu, ale také nové právní předpisy, např. daňový řád a trestní zákoník, které jsou v této publikaci zapracovány.