©EKOPRESS
Deutsch im Tourismus

Deutsch im Tourismus

Bednářová Dana

Vyšlo: 2016

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024521411

Kč 147,–

Odkaz koš


Původní lexikografická příručka zachycuje základní odbornou terminologii a profesní jazyk poskytovatelů služeb cestovního ruchu v německo- českém srovnávacím plánu. Komentáře k jednotlivým odborných pojmům poskytují cizojazyčné i věcně odborné informace, které jsou nezbytné pro kompetentní komunikaci profesionálních pracovníků v tomto odvětví ekonomiky. Das ursprüngliche lexikographische Handbuch erfasst grundlegende Fachterminologie und fachbezogene Sprache der Tourismus-Dienstleister im deutsch-tschechischen komparativen Kontext. Kommentare zu den einzelnen Fachbegriffen geben fremdsprachliche sowie fachrelevante Auskünfte, die für eine kompetente Kommunikation der Touristiker unerlässlich sind.