©EKOPRESS
Ruská gramatika v kostce

Ruská gramatika v kostce

Balcar Milan

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024520360

Kč 89,–

Odkaz koš


Skripta jsou určena především studentům VŠE, ale i všem ostatním, kteří chtějí získat nebo si doplnit základní znalosti o jazykovém systému současné ruštiny. Pomůcka si klade za cíl poskytnout uživateli důležité informace o ruské mluvnici. Obsahuje systematický přehled ruského tvarosloví s hojným uplatněním přehledných tabulek a vybrané kapitoly z ruské skladby, které považujeme za potřebné pro tvoření základních běžných výpovědí. Naší snahou bylo, aby skripta byla přehledná a instruktivní, aby pomohla uživatelům snadno a rychle se orientovat v mluvnických a do jisté míry i pravopisných otázkách ruského jazyka.