©EKOPRESS
Manažerské účetnictví I. - Případové studie a příklady

Manažerské účetnictví I. - Případové studie a příklady

Šoljaková Libuše, kolektiv

3. přepracované vydání

Provedení: Měkká vazba, A4

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2226-5

Kč 200,–

Odkaz koš


Publikace by měla studentům ukázat na příkladech a případových studiích možnosti využití nástrojů a metod nákladového a manažerského účetnictví a umožnit lepší pochopení jednotlivých souvislostí. Členění textu do 11 kapitol vychází ze základních tématických bloků, kterým se kurz Manažerské účetnictví I. věnuje. Na začátku každé kapitoly jsou uvedeny klíčové pojmy a základní otázky, které by studenti měli znát, než se začnou věnovat řešení příkladů a úloh.