©EKOPRESS
Konsolidovaná účetní závěrka

Konsolidovaná účetní závěrka

Příklady a úlohy k procvičení

Zelenka Vladimír, Zelenková Marie

3. přepracované vydání

Vyšlo: 2018/03

Provedení: Měkká vazba, A4

Stran: 238

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2256-2

Kč 226,–

Odkaz koš


Předkládané skriptum je studijním materiálem předmětu Konsolidovaná účetní závěrka. Tento materiál zahrnuje zejména příklady a případové studie, které jsou probírány na cvičeních uvedeného předmětu. Skriptum rovněž zahrnuje příklady, které poslouží studentům k jejich samostatné přípravě. Učební pomůcka vhodně doplňuje základní předepsanou literaturu daného kurzu Konsolidace účetních výkazů – Principy a praktické aplikace autorů Zelenka, Zelenková. Záměrem vydání těchto skript je poskytnout zejména studentům (ale i případným jiným zájemcům, kteří pracují s výše zmíněnou knihou) možnost získat nezbytné dovednosti pro sestavení konsolidovaných účetních závěrek. V závěru skript jsou uvedeny výsledky vybraných úloh u příkladů, u nichž se předpokládá, že budou řešeny při domácí přípravě studentů nebo samostatné práci dalších čtenářů.