©EKOPRESS
Performance Management

Performance Management

Wagner Jaroslav, Matyáš Ondřej

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024521916

Kč 227,–

Odkaz koš


Skripta se věnují případovým studiím a příkladům z oblasti Řízení výkonnosti s důrazem na význam nástrojů a metod manažerského účetnictví. Hlavními tématy jsou finanční a manažerský reporting, řízení a alokace nákladů, využití informací manažerského účetnictví pro rozhodování, rozpočetnictví a analýza odchylek, systémy a kritéria měření výkonnosti. Případové studie umožňují koncepčně porozumět novému tématu v návaznosti na text v učebnici, respektive výklad učitele; příklady umožňují procvičit aplikaci nástrojů a metod v konkrétních situacích. Skripta jsou určena zejména pro studenty magisterského studia v předmětech Performance Management a Managerial Accounting vyučovaných v anglickém jazyce. Je možné je využít i v rámci manažerského a celoživotního vzdělávání.