©EKOPRESS
Teorie a praxe dluhopisů I

Teorie a praxe dluhopisů I

Stádník Bohumil

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024519197

Kč 305,–

Odkaz koš


Teorie a praxe dluhopisů I pojednává o jednom z nejvýznamnějších instrumentů finančních trhů – dluhopisech. V textu je vedle pojednání o praktických aspektech nakládání s dluhopisy kladen důraz i na jejich matematický popis, který je nezbytný pro pochopení všech souvislostí. V první části jsou ujednoceny a rozvedeny některé záležitosti finanční matematiky, které jsou v praxi na dluhopisy aplikovány. Druhá část je podrobným rozborem parametrů dluhopisů, včetně nejrůznějších užívaných způsobů kalkulace výnosů a citlivosti ceny na úrokovou míru. V třetí části se zabýváme obchodováním s dluhopisy, jeho riziky, vývojem tržní ceny a faktory, které ji ovlivňují. Podrobněji se věnujeme i současným modelům finančních trhů, které lze na vývoj tržní ceny dluhopisů aplikovat. Ve čtvrté části pojednáváme o oceňování dluhopisů.