©EKOPRESS
Didaktika základů účetnictví

Didaktika základů účetnictví

Rotport Miloslav, Fišerová Marie, Berková Kateřina

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024518374

Kč 223,–

Odkaz koš


Skripta Didaktika základů účetnictví se zabývají didaktickými otázkami výuky účetnictví na obchodních akademiích a dalších středních školách, na nichž se účetnictví vyučuje. Skripta mají dvě části. První část (kapitola 1) je věnována obecným otázkám výuky předmětu účetnictví, druhá část (zbývající kapitoly) se zabývá konkrétním didaktickým rozborem vybraných kapitol základů účetnictví. Skripta jsou určena pro studující oboru učitelství ekonomických předmětů na VŠE. Mohou je dobře využít i vyučující účetnictví na středních školách.