©EKOPRESS
Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU

Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU

Kněžická Šárka, Tepperová Jana

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024521671

Kč 187,–

Odkaz koš


Základem současné koordinace sociálního zabezpečení v evropských státech je určení jediného státu, jehož systém sociálního zabezpečení je v dané chvíli příslušný. Bez znalosti pravidel pro určení příslušné legislativy lze jen těžko odhadnout, v jakém státě se má odvádět pojistné na sociální zabezpečení, kde vzniká nárok na dávky (včetně zdravotní péče), a proč je tomu právě tak. Cílem skript je přiblížit studentům tuto technickou oblast koordinace sociálního zabezpečení, a usnadnit jim tím pochopení principů koordinace a dalších souvislostí.