©EKOPRESS
Didaktika účetnictví - Vybrané problémy

Didaktika účetnictví - Vybrané problémy

Berková Kateřina

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024521787

Kč 284,–

Odkaz koš


Publikace je určena studentům hlavní a vedlejší specializace učitelství navazujícího magisterského studia, posluchačům doplňujícího pedagogického studia a učitelům předmětu účetnictví na obchodních akademiích. Rozvádí metodologické, věcné a formální aspekty spojené s implementací problematiky českých účetních předpisů a mezinárodních účetních standardů IFRS do vzdělávacích programů střední škol v aktuálním znění. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na shrnutí hlavních poznatků z výzkumu současného stavu výuky účetnictví na obchodních akademiích, vytváření předpokladů k pochopení učiva a zvláštnosti výuky IFRS v předmětu účetnictví z hlediska vzdělávacích a výchovných strategií a vytváření systému učiva. Publikace uvádí didaktický rozbor vybraných témat, shrnuje nejdůležitější změny v české účetní legislativě s přímým dopadem na výuku účetnictví na středních školách a věnuje se využití Bloomovy taxonomie ve výuce účetnictví v podobě příkladů s různou náročností. Pro každé téma jsou uvedeny vhodné vyučovací metody a organizační formy výuky.