©EKOPRESS
Počítačové zpracování přirozeného jazyka

Počítačové zpracování přirozeného jazyka

Strossa Petr

Vyšlo: 2011/00

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024517773

Kč 524,–

Odkaz koš


Jednotlivé kapitoly této knihy se věnují hlavním aplikačním oblastem počítačového zpracování přirozeného jazyka (zejména textů) v přirozené posloupnosti: automatickému indexování textů, automatizaci tvorby tezaurů, automatizaci referování (tvorby abstraktů), strojovému překladu, automatickému získávání znalostí z textů, automatizované korektuře textů a komunikaci mezi člověkem a počítačem v přirozeném jazyce. Kapitoly mají různý rozsah, což odpovídá pokročilosti vědeckého poznání a technických nástrojů v jednotlivých oblastech. Čtyři přílohy detailněji ilustrují vybrané problémy a nástroje. Kniha je určena studentům vysokých škol, zejména informatického zaměření, doktorandům a všem zájemcům o problematiku počítačového zpracování přirozených jazyků.