©EKOPRESS
Ekonomika kultury - efektivní metody a nástroje podnikání ...

Ekonomika kultury - efektivní metody a nástroje podnikání ...

kolektiv, Dostál Petr, Kislingerová Eva

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024518862

Kč 280,–

Odkaz koš


Publikace ekonomika kultury je příspěvkem do skromného počtu titulů, které jsou v současné době v českém jazyce dostupné a které by se zabývaly problematikou efektivnosti ekonomických nástrojů využívanými v kreativním průmyslu a v kultuře obecně. Cílem autorů je přispět k vymezení některých základních pojmů viz kreativní průmysl, kultura atd. Dále přiblížit strukturu kreativního průmyslu a s využitím statistických dat ukázat zastoupení právních forem podnikání. Na tyto úvodní pasáže pak navazuje část věnovaná ekonomickým nástrojům využitelným v řízení kulturních zařízení a organizací tak, aby byly životaschopné a dlouhodobě prosperovaly. Strategie a strategické řízení je pilířem pro dlouhodobou existenci kulturních subjektů. I když se v některých případech zdá velmi obtížné strategii formulovat, vždy v nějaké podobě existuje a určuje směry dalšího rozvoje. Zvláštní pozornost byla věnována hodnocení efektivnosti investic jednak v případě, že se jedná k investici přinášející v budoucnosti cash flow, jednak v případě, že se jedná o společensky prospěšnou investici vyžadující uplatnění metody CBA, která prostřednictví zvláštního metodického aparátu umožňuje posuzování socio-ekonomických investic. Fundraising zasvěcuje čtenáře nejen do jeho historie, ale vysvětluje v širokém kontextu jaká je jeho úloha ve financování kulturních zařízení a organizací. Logistika s jejími řešeními přináší kultuře, v případě, že jsou uplatněny správné metody, významné úspory nákladů a celou řadu efektů.