©EKOPRESS
Organizace trhů a odvětví - Sbírka příkladů

Organizace trhů a odvětví - Sbírka příkladů

Koubek Ivo, Janíčko Martin

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024521435

Kč 217,–

Odkaz koš


Předkládaná publikace Organizace trhů a odvětví tematicky navazuje na cvičebnici Organizace trhů a odvětví I. z roku 2010, z níž zároveň čerpá určitou část obsahu. Je ovšem dále doplněna, kromě jiných, taktéž o celou řadu příkladů Organizace trhů a odvětví II., tedy magisterského kurzu vyučovaného na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Obsahuje zejména typové příklady aplikované neoklasické mikroekonomie a průmyslové organizace, zaměřené z větší části na problematiku chování výrobců působících na nedokonale konkurenčních trzích. Ačkoliv je tato publikace určena zejména studentům bakalářských a magisterských předmětů organizace trhů a odvětví, její záběr je bezesporu širší: může být tedy využita i všemi, kteří mají touhu rozšířit své ekonomické vzdělání o některé kapitoly z aplikované mikroekonomie a průmyslové organizace obecně. Cvičebnice je na českém trhu jedinečná svou originalitou a komplexností a čtenář/uživatel po jejím zvládnutí bude lépe chápat složité praktické aplikace v průmyslové organizaci, matematické vztahy mezi tržními aktéry za mnohých specifických předpokladů, jakož i dynamiku některých procesů na nedokonale konkurenčních trzích. Oba autoři, tedy ing. Ivo Koubek a dr. Martin Janíčko, jsou již v České republice známými a uznávanými odborníky na problematiku průmyslové organizace, mají mnohaletou zkušenost s její výukou na bakalářském a magisterském stupni a jsou taktéž v dané problematice publikačně činní.