©EKOPRESS
Tvorba aplikací v MS Office Excel

Tvorba aplikací v MS Office Excel

Benáčanová Helena

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024518992

Kč 400,–

Odkaz koš


Pro tvorbu aplikací je třeba se důkladně seznámit nejen s možnostmi, které tabulkový procesor nabízí, ale i se základními principy automatizace těchto činností včetně návrhu vhodného uživatelského rozhraní. Prvních 6 kapitol je věnováno přehledu MS EXCEL (verze 2010), kapitoly 7 až 13 obsahují výklad a příklady vlastní tvorby aplikací ve VBA. V tomto prostředí lze vytvářet velmi zajímavé uživatelské aplikace ať již z oblasti statistiky, financí, účetnictví či HR informatiky (ať už individuálně nebo ve vazbě na výstupy ze systémů ERP či Business Intelligence aplikací). Učebnice vznikla na základě dlouhodobých zkušeností jak z výuky, tak i z řešení projektů v praxi, proto obsahuje množství příkladů, které jsou doplněny řadou upozornění na možné problémy a jsou uvedeny i některé tipy pro efektivnější práci se systémem. Vzhledem k rozsahu učebnice nepokrývá všechny oblasti EXCELu ani programování ve VBA a tudíž rozhodně nemůže konkurovat obsáhlým pracím autorů jako je J. Walkenbach apod.